Tlačiť
PDF

Mechanické vlastnosti materiálov

AISI
Pevnosť v ťahu Rm
(N/mm2)
Medza klzu Rp 0,2%
(N/mm2)
Ťažnosť
min. %
Tvrdosť
max. HRB
Štruktúra
301
500/700
195
40
94
Austenitická
303
500/750
190
35
94
Austenitická
304
540/680
195
45
88
Austenitická
304L
520/660
175
45
88
Austenitická
309
520/660
205
40
95
Austenitická
310
540/680
225
40
95
Austenitická
316
540/680
205
40
95
Austenitická
316L
520/660
195
40
95
Austenitická
316Ti
540/680
215
40
95
Austenitická
321
540/680
205
40
88
Austenitická
409
440/590
255
22
88
Feritická
410
<730
20
90
Feritická
420
700/950
500/600
12
94
Feritická
420F
800/1000
650
10
100
Feritická
430
440/590
255
22
88
Feritická
434
490/680
275
22
88
Feritická