Tlačiť
PDF

Profil spoločnosti

Spoločnosť ITALINOX Slovakia, s.r.o. bola založená v roku 1993 ako dcérska spoločnosť talianskej skupiny Acciai Vender v ktorej dnes funguje 28 spoločností – päť z nich sú servisné centrá, ktoré zabezpečujú delenie a povrchovú úpravu antikorových zvitkov a plechov, dve spoločnosti sa zaoberajú výrobou špeciálnych antikorových produktov a ostatných 21 spoločností sa venuje obchodovaniu s rôznymi druhmi antikorových materiálov. Sedem z nich sídliacich v krajinách bývalého východného bloku nesie zhodný názov ITALINOX.

Rozvoj zahájila firma budovaním areálu v Rožňave (1994) a krok smerom k obchodnému pokrytiu Slovenska spravila otvorením prevádzky v Bratislave (1995). V októbri 2002 sa bratislavská prevádzka presťahovala do nového areálu, ktorý poskytuje plný zákaznícky komfort. Taktiež sa v roku 2002 založila ďalšia prevádzka, tento krát v Žiline. Čím Italinox reagoval na požiadavky trhu a svojich zákazníkov. Z pôvodných troch zamestnancov dnes firma zamestnáva 33 ľudí, ktorí v súčinnosti s externými odborníkmi zabezpečujú široké spektrum služieb.

98 % obratu spoločnosti tvorí obchod s hutným antikorovým materiálom a výrobkami z antikorovej ocele, zvyšné dve percentá predaja tvoria pozinkované plechy, oceľové trubky, mosadz a iný tovar. Podľa želania zákazníka dodáva firma materiály v špeciálnych akostiach, atypických rozmeroch a rôznych povrchových úpravách. Firma prevádzkuje tri veľkokapacitné sklady v Rožňave, v Bratislave a v Žiline a disponuje vlastným colným skladom v Rožňave, takže môže pružne reagovať na požiadavky exportu a spätného vývozu.

Silní partneri, skúsenosti, firemná kapacita a osobný potenciál stavajú spoločnosť ITALINOX Slovakia, s.r.o. do pozície lídra na slovenskom trhu s antikorovými materiálmi.